ارائه نتایج نهایی پروژه (IRA/SGP/OP5/Y3/STAR/CC/13/09(185

نتایج نهایی پروژه مدیریت احیاء جنگل های بلوط با کمک جامعه محلی و شناسایی پایه های مقاوم بلوط در استان ایلام (نقش ریزگردها در مرگ جنگل های بلوط) مصوب تسهیلات کوچک جهانی محیط زیست در ایران SGP در مرداد  1393 با شماره : (IRA/SGP/OP5/Y3/STAR/CC/13/09(185، در روز چهارشنبه مورخ 12 اسفند سال 1394 در پی هفته منابع طبیعی در ایران در محل تالار شهید مطهری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، در حضور سرکار خانم لاله دارایی هماهنگ کننده ملی تسهیلات کوچک جهانی محیط زیست در ایران، اساتید محترم دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های کشور، مدیران و اعضای محترم شورای عالی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سایر سازمان های زیربط و دانشجویان و سایر مجریان پروژه های مشابه در منطقه زاگرس ارائه و به بحث گزارده شد.

 

 

 

 

 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image